VŠĮ Fitneso mokymo centro Aeromix taisyklės

Patvirtinta VšĮ Fitneso mokymų centras Aeromix

2019 m. birželio 4 d.  direktorės Renata Leganovič

įsakymu Nr. 2019-06-01

VšĮ Fitneso mokymo centras Aeromix paslaugų teikimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
 1. VšĮ Fitneso mokymo centras Aeromix (toliau – Aeromix) paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Aeromix organizuojamų mokymų, seminarų, pratybų ir kitų renginių (toliau – Renginiai) paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas.
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 1. Teikiamos paslaugos ir teisė dalyvauti renginiuose
 • Visa informacija apie Aeromix ir jo teikiamas paslaugas skelbiama internetiniame puslapyje www.aeromix.lt.
 • Asmuo, ketinantis dalyvauti Aeromix organizuojamuose Renginiuose (toliau – Lankytojas), įsipareigoja užpildyti www.aeromix.lt atskiro renginio paskyroje esančią registracijos formą, pateikdamas savo vardą, pavardę, kontaktinį savo telefono numerį bei elektroninio pašto adresą, bei apmokėti Aeromix nustatytą kainą už dalyvavimą Renginyje. Mokėjimai už Renginius atliekami pavedimu į Aeromix sąskaitą banke, o Renginio dieną – grynais pinigais.
 • Visais atvejais asmens dalyvavimo Renginyje patvirtinimui Aeromix įsipareigoja atsiųsti elektroninį laišką Lankytojo nurodytu el. paštu.  
 • Atvykęs į Renginį, Lankytojas įsipareigoja Aeromix atstovui pateikti apmokėjimą už dalyvavimą Renginyje patvirtinantį dokumentą.
 1. Lankytojų teisės ir pareigos
 • Kiekvieną kartą, prieš atvykdamas į Aeromix organizuojamą Renginį, Lankytojas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia dalyvauti Renginyje. Dalyvaudamas praktiniuose užsiėmimuose Lankytojas savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal savo sveikatos būklę, individualius poreikius bei daromą įtaką organizmui.
 • Dalyvaudamas Renginyje, Lankytojas įsipareigoja:
  • būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
  • praktinių užsiėmimų metu dėvėti tam skirtą sporto aprangą bei avėti švarią avalynę;
  • Renginio vietoje esančia įranga bei inventoriumi naudotis tik pagal tiesioginę paskirtį, Renginio atstovų pademonstruotais būdais ir tvarka;
  • laikytis saugaus elgesio taisyklių, Renginio vietoje nevartoti svaigalų, nenaudoti stiklinės taros;
  • nesinešti į Renginį vertingų daiktų, asmeninių daiktų nepalikti be priežiūros;
  • Renginio metu nefotografuoti ir nefilmuoti be išankstinio Renginio atstovų sutikimo;
  • netrukdyti kitiems lankytojams dalyvauti Renginyje;
  • nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Renginio atstovus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar patirtą traumą.
 • Apmokėdamas už dalyvavimą Renginyje, Lankytojas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis.
 1. Neatvykimo į renginį pasekmės
 1. Mokestis, Lankytojo sumokėtas už dalyvavimą Renginyje, negrąžinamas.
 2. Motyvuotu Lankytojo prašymu, pateiktu ne mažiau kaip 48 val. prieš renginio pradžią, išankstiniu Aeromix sutikimu, Lankytojo sumokėtas mokestis gali būti užskaitomas už kitą Lankytojo pasirinktą Aeromix organizuojamą seminarą ar renginį.
 3. Lankytojo sumokėtas mokestis už trečiojo asmens dalyvavimą renginyje užskaitomas tik atskiru išankstiniu Aeromix sutikimu.
 • Aeromix teisės ir pareigos
 1. Aeromix įsipareigoja internetiniame puslapyje www.aeromix.lt pateikti išsamią ir tikslią informaciją apie organizuojamus Renginius, nurodant jų datą, vietą, programą, lektorius, dalyvavimo renginyje bilieto kainą bei kitą kiekvienu konkrečiu atveju aktualią informaciją.
 2. Aeromix turi teisę keisti Renginio pradžios laiką, vietą ir/ar programą užsiregistravusio Lankytojo nurodytais kontaktais Lankytoją informuojant iš anksto. Tais atvejais, kai keičiama renginio data, Lankytojui pageidaujant, Aeromix grąžina jo sumokėtą mokestį.
 3. Renginio metu Aeromix turi teisę daryti garso bei vaizdo įrašus.
 4. Atskiru Renginio lektoriaus sutikimu, Aeromix gali pasidalinti turima Renginio medžiaga.
 5. Lankytojui nesilaikant šių Taisyklių 8 punkte numatytų įsipareigojimų, Aeromix turi teisę neleisti jam dalyvauti Renginyje.
 • Atsakomybė
 1. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Aeromix organizuojamuose Renginiuose tenka Lankytojui. Aeromix neatsako ir neatlygina Lankytojui jo sveikatai ar turtiniams interesams Renginyje atsiradusios žalos.
 2. Aeromix neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą. Užmirštus Lankytojo daiktus Aeromix įsipareigoja saugoti 30 dienų.
 3. Visais atvejais Lankytojas privalo atlyginti materialinę žalą, kurią Aeromix patyrė dėl Lankytojo kaltės.
 • Baigiamosios nuostatos
 • Pasirašydamas šias Taisykles, Lankytojas sutinka, kad jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą Aeromix naudotų informaciniais tikslais. Savo sutikimą Lankytojas bet kada gali atšaukti.
 • Lankytojas sutinka, kad Aeromix savo teises ir pareigas, kylančias iš santykių su Lankytoju, perleistų tretiesiems asmenims be išankstinio įspėjimo.  
 • Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) nuostatas ir reikalavimus, Aeromix pažymi, kad Lankytojų asmens duomenis tvarko laikydamasi Reglamento ir nacionalinių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.
 • Aeromix administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo.
Dalintis
Susisiekite

Seminarų kalendorius

+

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Registruokitės ir gaukite naujienas ir seminarų pasiūlymus pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiregistravote AEROMIX naujienlaiškiui!