fbpx
close
Paieška

VšĮ Fitneso mokymo centras Aeromix prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir VšĮ Fitneso mokymo centras Aeromix (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje Aeromix (toliau – Aeromix / internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos. Visa informacija apie Pardavėjo prekes skelbiama internetiniame puslapyje www.aeromix.lt/shop.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje Aeromix patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra uždaryti Pirkėjų paskyras ir (arba) atšaukti užsakymus apie atšaukimą informuojant Pirkėją užsakymo metu nurodytais kontaktais.

1.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.aeromix.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje Aeromix pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR teisės aktų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Aeromix turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5. Pirkėjas, pastebėjęs Pardavėjo pateiktoje informacijoje klaidą, praneša apie tai Pardavėjui el. paštu shop@aeromix.lt. Informacija apie klaidos ištaisymą pateikiama Pirkėjo nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

3.6. Pasikeitus Pirkėjo pirkimo formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu shop@aeromix.lt. Pirkėkas prekių užsakymo metu nurodęs klaidingą prekių pristatymo adresą ar neinformavęs Pardavėjo apie pristatymo duomenų pasikeitimą, privalo atlyginti Pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

3.7. Pirkėjui tenka atsakomybė už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių ar pilnų duomenų, arba yra nurodomi klaidingi duomenys, visa su tuo susijusi rizika ir atsakomybė tenka Pirkėjui.

3.8. Jei Pirkėjas nepriėmė užsakytos prekės iš kurjerio ar neatsiėmė , už pakartotinį prekės siuntimą moka Pirkėjas. Pirkėjui atsisakius priimti prekes, grąžinus prekes ir pareikalavus grąžinti sumokėtus pinigus, pinigai už siuntimo išlaidas yra negrąžinami.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės Aeromix teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir Pirkėjo pasirinktu būdu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Aeromix teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4.7 Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui LR tesiės aktuose nustatytus kokybės, saugumo ir kitus reikalavimus atitinkančias Prekes bei pateikti išsamius jų aprašymus kiekvienos prekės aprašyme.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve Aeromix.

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM. Pristatymo kaina nurodoma atskirai, skyriuje „Pristatymo sąlygos“.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos Užsakymo metu pasirinktu būdu. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.7. Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes. Pirkėjui atsisakius priimti prekių analogą ir negavus sutikimo palaukti, kol atsiras galimybė pristatyti prekes per trumpiausią įmanomą laiką, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Prekės, parduodamos internetinėje parduotuvėje Aeromix yra pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodo prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prekės iš šios svetainės siunčiamos tik pirkėjams Lietuvos Respublikos teritorijoje. Norint gauti siuntą Europoje ar į kias šalis reikia kreiptis dėl siuntimo sąlygų el paštu: shop@aeromix.lt.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo arba per prie atskiros prekės nurodytus terminus.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Siuntos pristatymo laikas gali svyruoti dėl siuntų tarnybų veiklos trikdžių, už kuriuos Pardavėjas nėra atsakingas.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pastebėjęs, kad pristatytas siuntinys ir/arba prekės yra pažeistos ar apgadintos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntinio pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl nekokybiškų prekių, jeigu tokie pažeidimai nebuvo nurodyti jų pristatymo metu aukščiau nustatyta tvarka.

6.6. Pirkėjas taip pat privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje Aeromix parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Aeromix parduodamos prekės yra ypač aukštos kokybės, tačiau Pirkėjas siūlo 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Ši 14 dienų pinigų grąžinimo garantija nepažeidžia ir nekeičia LR teisės aktuose numatytų pirkėjų teisių. Ši garantija negalioja prekėms, kurių aprašyme yra aiškiai nurodyta, jog pinigų grąžinimo garantija joms netaikoma. Pirkėjui įvykdžius 14 dienų pinigų gražinimo garantijos sąlygas, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per 2 (dvi) Darbo dienas po prekės gavimo ir patikrinimo Pirkėjo sandėlyje. Už prekių pristatymą sumokėta suma Pirkėjui negrąžinama.

8.3. Norėdamas pakeisti arba grąžinti prekę Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el.paštu: shop@aeromix.lt nurodydamas užsakymo numerį, kontaktinius duomenis, kas grąžinama ar keičiama bei grąžinimo arba keitimo priežastį. 

8.4. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti tokiu būdu, kaip ir buvo gautos. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

8.5. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

8.6. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu: shop@aeromix.lt, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

8.7. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška kokybišką preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

8.8. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

8.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje Aeromix gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir kitias galiojančiais teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Pastabas dėl šių Taisyklių turinio, komentarus ir pasiūlymus galima teikti Pardavėjui elektroniniu paštu: shop@aeromix.lt

10.4. Kilus papildomiems klausimams susisiekti su Pardavėju galima darbo dienomis (nuo 09:00 iki 17:00 val.) tel. +370 656 05711, +370 656 12112 arba el. paštu: shop@aeromix.lt

Dalintis
Susisiekite

Seminarų kalendorius

Konvencija

Jūsų prekė įdėta į krepšelį.

+

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Registruokitės ir gaukite naujienas ir seminarų pasiūlymus pirmieji!

Nurodydami savo el. paštą jūs sutinkate gauti AEROMIX naujienlaiškius.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiregistravote AEROMIX naujienlaiškiui!

+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.